ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

 • Ποιοί χαρακτήρες ονομάζονται χαρακτήρες ποιότητος

  Χαρακτήρες ποιότητος ονομάζονται οι χαρακτήρες αυτοί που κάνουν το μέλος καλύτερο στήν έκφρασή του.
  Οι χαρακτήρες αυτοί είναι πολύ σημαντικοί, γιατί χωρίς αυτούς το μέλος θά ήταν μονότονο.


 • Ποιοί είναι οι χαρακτήρες ποιότητος

  Οι χαρακτήρες ποιότητος ή εκφράσεως είναι οι εξής:

  εικόνα

 • Τονικοί χαρακτήρες

  Το ψηφιστόν και η βαρεία χαρακτηρίζονται ως τονικοί χαρακτήρες, γιατί προσδίδουν ιδιαίτερο τονισμό στους χαρακτήρες ποσότητος στους οποίους τίθενται.

  1. Η βαρεία τίθεται μπροστά από τούς χαρακτήρες ποσότητος καί θέλει να προφέρεται ο φθόγγος του χαρακτήρος, μπροστά από τον οποίο τίθεται, με βάρος, ώστε να διακρίνεται η ζωηρότητά του από τον προηγούμενο και τον επόμενο.

  εικόνα

  2. Το ψηφιστόν τίθεται κάτω από τους χαρακτήρες ποσότητος καί δίνει σ᾽ αυτούς ζωηρότητα.

  εικόνα

 • Καλλωπιστικοί χαρακτήρες

  Το ομαλόν, το αντικένωμα και το έτερον ή σύνδεσμος είναι καλλωπιστικοί χαρακτήρες. Ονομάζονται έτσι επειδή καλλωπίζουν το μέλος.

  1. Το ομαλόν τίθεται κάτω από ένα χαρακτήρα ποσότητος μέ κλάσμα ή κάτω από δύο χαρακτήρες της αυτής οξύτητος, ως εξής:

  εικόνα

  Και στις δυο περιπτώσεις το ομαλό ζητεί ομαλό κυματισμό της φωνής μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου χρόνου.

  2. Το αντικένωμα γράφεται κάτω από ίσον ή ολίγον (ακολουθεί χαρακτήρας καταβάσεως) και
  α) ζητεί ένα τίναγμα της φωνής, στον χαρακτήρα κάτω από τον οποίο τίθεται

  εικόνα

  β) όταν γράφεται με απλή, προστίθεται ο χρόνος της απλής και εκτελείται και μία κένωση, ένα στρίψιμο προς τα κάτω της φωνής.

  εικόνα

  3. Το έτερον ή σύνδεσμος ενώνει δύο χαρακτήρες της αυτής ή διαφόρου οξύτητος. Τίθεται κάτω από αυτούς και απαιτεί να προφέρονται αυτοί με μαλακότητα και απαλότητα.

  εικόνα

 • Το ενδόφωνον

  Στα παλαιά θεωρητικά ως έκτος χαρακτήρας ποιότητος αναφέρεται το ενδόφωνον, το οποίο σήμερα δεν χρησιμοποιείται. Ο χαρακτήρας ποσότητος κάτω από τον οποίο εγράφετο αυτό εψάλλετο με κλειστό το στόμα (ένδον της φωνής) ερρίνως. Συναντάται στα κρατήματα, στα αργά δηλ. μέλη.

  εικόνα

 • Παραδείγματα εκτελέσεως των χαρακτήρων ποιότητος

  1. Παράδειγμα μέ ψηφιστόν και βαρεία.

  εικόνα

  2. Παράδειγμα με ομαλόν

  εικόνα

  3. Παράδειγμα με αντικένωμα και απλή.

  εικόνα

  4. Παράδειγμα με σύνδεσμο.

  εικόνα