ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Η παραδοσιακή εθνική μας μουσική διακρίνεται σε δύο κλάδους:

Την Βυζαντινή Εκκλησιαστική μουσική καί την ________ μουσική.


 • α. Λαϊκή
 • β. Δημοτική
 • γ. Έντεχνη
 • δ. Εθνική

?Άσκηση 2η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Η Βυζαντινή Μουσική έχει ____ ήχους.


 • α. δύο
 • β. πέντε
 • γ. οκτώ
 • δ. δεκαοκτώ

?Άσκηση 3η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Οι ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής είναι οι εξής:
α´, β´, γ, δ´ καί πλάγιος α´, πλάγιος, β´, _____ καί πλάγιος δ´.


 • α. πλάγιος
 • β. βαρύς
 • γ. τρίτος
 • δ. εναρμόνιος

?Άσκηση 4η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Οι 8 ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής χωρίζονται σε τρία γένη:
Στο διατονικό, τό _________ καί το εναρμόνιο.


 • α. διαπασών
 • β. φυσικό
 • γ. αρμονικό
 • δ. χρωματικό

?Άσκηση 5η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Στην Βυζαντινή Μουσική κάθε σταθερός ήχος, που έχει ορισμένη οξύτητα, ονομάζεται _______.


 • α. φθόγγος
 • β. νότα
 • γ. μαρτυρία
 • δ. φωνή

?Άσκηση 6η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Οι φθόγγοι της Βυζαντινής Μουσικής ονομάζονται καί ______.


 • α. χορδές
 • β. νότες
 • γ. φωνές
 • δ. ήχοι

?Άσκηση 7η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Κλίμακα ονομάζεται η σειρά οκτώ συνεχόμενων φθόγγων, από τους οποίους ο πρώτος επαναλαμβάνεται και σαν όγδοος. Οι αποστάσεις μεταξύ των φθόγγων ή χορδών ονομάζονται _____.


 • α. χορδές
 • β. νότες
 • γ. τόνοι
 • δ. ήχοι

?Άσκηση 8η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Μία φυσική κλίμακα αποτελείται από ________φθόγγους.


 • α. διάφορους
 • β. μείζονες
 • γ. ωραίους
 • δ. φυσικούς

?Άσκηση 9η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Υπάρχουν τρία είδη φυσικών τόνων:
Ο μείζων, ο _______, και ο ελάχιστος.


 • α. μεγάλος
 • β. μέγιστος
 • γ. μεσαίος
 • δ. ελάσσων

?Άσκηση 10η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Κάθε κλίμακα διαιρείται σέ δύο __________.


 • α. τετράχορδα
 • β. επτάχορδα
 • γ. κλίμακες
 • δ. ήχους

?Άσκηση 11η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Μεταξύ των δύο τετραχόρδων μιας κλίμακας υπάρχει ο λεγόμενος ____________ τόνος.


 • α. συμπλεκτικός
 • β. διαζευκτικός
 • γ. μείζων
 • δ. μέγιστος

?Άσκηση 12η

(κάνε «κλίκ» στην σωστή απάντηση και μετά πάτησε Έλεγχος)


Τα σημεία τα οποία μαρτυρούν σε ποιό φθόγγο βρισκόμαστε ονομάζονται _________.


 • α. μαρτύρια
 • β. βάσεις
 • γ. μαρτυρίες
 • δ. στάσεις

?