ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μάθημα 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ασκήσεις

Μάθημα 2ο - ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ

Ασκήσεις

Μάθημα 3ο - ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΧΡΟΝΟΥ

Ασκήσεις

Μάθημα 4ο - ΡΥΘΜΟΣ-ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ-ΜΕΛΟΣ

Μάθημα 5ο - ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους και μετά πάτησε «Έλεγχος»)


Βρες τους φθόγγους:

εικόνες
__ __ __ __


 • Νι
 • Πα
 • Βου
 • Γα
 • Δι
 • Κε
 • Ζω
 • Νι´

?Άσκηση 2η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους και μετά πάτησε «Έλεγχος»)


Βρες τους φθόγγους:

εικόνες
__ __ __ __ __ __ __ __


 • Νι
 • Πα
 • Βου
 • Γα
 • Δι
 • Κε
 • Ζω
 • Νι´

?Άσκηση 3η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους και μετά πάτησε «Έλεγχος»)


Βρες τους φθόγγους:

εικόνες
__ __ __ __ __ __ __ __


 • Νι
 • Πα
 • Βου
 • Γα
 • Δι
 • Κε
 • Ζω
 • Νι´

?Άσκηση 4η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους και μετά πάτησε «Έλεγχος»)


Βρες τους φθόγγους:

εικόνες
__ __ __ __ __ __ __ __


 • Νι
 • Πα
 • Βου
 • Γα
 • Δι
 • Κε
 • Ζω
 • Νι´

?