ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους και μετά πάτησε «Έλεγχος»)


Βρες τους φθόγγους:

εικόνες
__ __ __ __ __ __ __ __


 • Νι
 • Πα
 • Βου
 • Γα
 • Δι
 • Κε
 • Ζω
 • Νι´

?Άσκηση 2η

(κάνε «κλίκ» στο σωστό φθόγγο)


Βρες στο ίδιο μουσικό κείμενο ποιός φθόγγος διαρκεί δύο χρόνους:

εικόνες

Νι Ζω Κε Δι Γα Δι Δι Δι?Άσκηση 3η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους και μετά πάτησε «Έλεγχος»)


Βρες τους φθόγγους:

εικόνες
__ __ __ __ __ __ __ __


 • Νι
 • Πα
 • Βου
 • Γα
 • Δι
 • Κε
 • Ζω
 • Νι´

?
Άσκηση 4η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους)


Βρες ποιοί φθόγγοι διαρκούν δύο χρόνους:

εικόνες

Δι Δι Κε Δι Γα Βου Γα Δι
?Άσκηση 5η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους και μετά πάτησε «Έλεγχος»)


Βρες τους φθόγγους:

εικόνα
__ __ __ __ __ __ __ __


 • Νι
 • Πα
 • Βου
 • Γα
 • Δι
 • Κε
 • Ζω
 • Νι´

?Άσκηση 6η

(Κάνε «κλικ» στον σωστό φθόγγο)


Βρες τον φθόγγο που διαρκεί τρεις χρόνους:

εικόνα
Γα Δι Κε Κε Δι Γα Βου Πα?Άσκηση 7η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους και μετά πάτησε «Έλεγχος»)


Βρες τους φθόγγους:

εικόνα
__ __ __ __ __ __ __ __


 • Νι
 • Πα
 • Βου
 • Γα
 • Δι
 • Κε
 • Ζω
 • Νι´

?Άσκηση 8η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους)


Βρες τους φθόγγους οι οποίοι διαρκούν μισό χρόνο:

εικόνα

Κε Ζω Νι´ Ζω Κε Δι Γα Δι
?Άσκηση 9η

(κάνε «κλίκ» στους σωστούς φθόγγους και μετά πάτησε «Έλεγχος»)


Βρες τους φθόγγους:

εικόνα
__ __ __ __ __ __ __ __


 • Νι
 • Πα
 • Βου
 • Γα
 • Δι
 • Κε
 • Ζω
 • Νι´

?Άσκηση 10η

(κάνε «κλίκ» στους δύο φθόγγους που διαρκούν μισό χρόνο)


Βρες τους φθόγγους:

εικόνα

Δι Κε Δι Γα Βου Πα Δι Δι
?