ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣΟ Μητροπολίτης


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερεμίας Φούντας ἐγεννήθη ἐν Ναυπάκτῳ τῷ 1941.

Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τῷ 1964. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1969 καί Πρεσβύτερος τῷ 1972. Διηκόνησεν ὡς Ἱεροκήρυξ εἰς διαφόρους Ἱ. Μητροπόλεις καί εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.

Τῷ 2000 ἀνηγορεύθη Δρ. Θεολογίας. Τῷ 2003 ἐξελέγη Ἐπίκουρος Καθηγητής καί τῷ 2006 Τακτικός Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐπί τῆς Ἕδρας Εἰσαγωγῆς εἰς τήν Π.Δ. καί Ἑρμηνείας τῆς Π.Δ. ἐκ τοῦ κειμένου τῶν Ο'. Συνέγραψε πολλά ἑρμηνευτικά καί θεολογικά ἔργα.

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ἐχειροτονήθη εἰς τάς 14-10-2006.