ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κηρύγματα

Θυμίαμα

Απλή Κατήχηση

Παναγία Προυσιώτισσα

Πανεπιστημιακά

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κατήχηση για τα παιδιά

Μαθήματα από την Βίβλο

Για τα παιδιά
και τους νέους

HXHTIKA

Ραδιοφωνικές Εκπομπές

Ομιλίες-Κηρύγματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Αρχαία Ελληνικά
Βυζαντινή Μουσική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή

Ὑπό Ἐπισκόπου Ἰερεμίου,
Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως


«Εἰς πόλιν ἤ εἰς Ρούμελην, ὅπου περιπατήσεις,
παντοῦ ἀκούεις ὄνομα τό τῆς Προυσιωτίσσης»

(Ἆσμα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ)

εικόνα Παναγίας Προυσιωτίσσης
Ἀπολυτίκιον
Παναγίας Προυσιωτίσσης
Ἦχος α´

Τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης Σύ προΐστασαι πρόμαχος καί τερατουργός ἐξαισίων τῇ ἐκ Προύσσης εἰκόνι Σου. Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ καί γάρ φωτίζεις ἐν τάχει τούς τυφλούς δεινούς τε ἀπελαύνεις δαίμονας· καί παραλύτους δέ συσφίγγεις, Ἀγαθή, κρημνῶν τε σῴζεις καί πάσης βλάβης τούς Σοί προσφεύγοντας. Δόξα τῷ Σῷ ἀσπόρῳ τοκετῷ, δόξα τῷ Σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά Σοῦ τοιαῦτα θαύματα.