ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή

Ὑπό Ἐπισκόπου Ἰερεμίου,
Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως


«Εἰς πόλιν ἤ εἰς Ρούμελην, ὅπου περιπατήσεις,
παντοῦ ἀκούεις ὄνομα τό τῆς Προυσιωτίσσης»

(Ἆσμα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ)

εικόνα Παναγίας Προυσιωτίσσης απολυτίκιο

ΤΕΥΧΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ